Zlatý střed

"Nikdo nemá důvod být podřídivý."

"Nikdo nemá právo být nadřazený."Co dnes vládne světu?

Pokora, skromnost,

či snad ego v rozletu?


Vždyť velkou osobností se stane ten,

kdo tyto dva dary přijme za své,

tím najde cestu z egoismu ven

a najde i své srdce šťastné.


A co Vy stále podřídiví,

proč svou hlavu skláníte?

Na zemi ke hledání nic není,

tak proč se změnám bráníte?


Hrdě vztyčte svoji bradu

a směrem přímým vyjdete,

dám Vám tuto dobrou radu,

pak Zlatou bránu najdete.


Jaký by byl tento svět,

kdyby všichni ve svém středu byli?

Kdyby všichni našli Zlatý střed

a změnám se už nebránili.


Spokojenost totiž člověk nachází,

když se v pomyslném středu nachází.

Proto žádnou nadřazenost ani podřídivost,

za vším je jen sebelítost.


Tak mnoho štěstí při hledání,

milý pane, milá paní.Pár slov k básničce:

Každý den se snažit rovnat do pomyslného středu mezi oběma extrémy. 

Podřídivost a nadřazenost je ve smyslu mezilidského jednání člověka k člověku, nikoliv ve smyslu zastávání nějaké funkce.

Jedna nerovnováha dává příležitost ke vzniku druhé nebo ke sváru.


Další informace zde:

https://www.novaduchovnicesta.cz/komunikace-na-ndc-iii/souvislost-nadrazenosti-a-prilisne-podridivosti/


Doporučená kniha:

Respektovat a být respektován - Pavel Kopřiva, Jana Nováčková, Dobromila Nevolová, Tatjana Kopřivová


20.11.2019, Tomáš Martínek