ÚVOD


"Pro potěchu duše mé, ale i té vaší,

prostě pro potěchu naší."