BÁSNĚ

"Pro potěchu duše mé, ale i té vaší, prostě pro potěchu naší."