VESMÍR


"Velký to Vesmír, velký to Svět,

co jej trochu prozkoumat,

jinak na něj pohledět?"