Zkreslený pohled

"Abychom viděli jasně."


Každý z nás tu vidí,

svět více či méně zkreslený,

je to dáno mírou Světla,

i zkušenostmi na Zemi.


Pokud chceš mít pohled jasný,

musíš dojít vysoko,

jen z výšky Světla uvidíš vše,

jak široko, tak daleko.


...

Abychom viděli JASNĚ.23.8.2020, Tomáš Martínek