Závist

"Zlá teta."


Závist to je teta zlá.

Co máš ty a nemám já?

Přejícnosti krásná slova,

překlopí a našeptá.


Co tobě bylo odepřeno,

však druhý toho dosáhl?

Temnou nití opředeno,

aby zdravý rozum zeslábl.


Tisíc podob, tisíc hlasů,

zdraví, krása, náklonnost.

Šaty, mládí, počet vlasů,

závist nebo přejícnost?


Při pohledu na závist,

spatříš pouze babu zlou.

Jejím cílem je ukrást štěstí

a ublížení na druhou.


Buďme proto k sobě milí,

úsměvy a nápomoc.

Závist je duševní choroba

a ochromená přejícnost....

Pokud druhý něčeho dosáhl svojí poctivou prací, etikou a čistým způsobem, pak je namístě přejícnost a za žádných okolností nedejme prostor závisti.23.7.2023, Tomáš Martínek