Starý král

"Úvodní příběh."V dávných dobách, svět nádherný a krásný,

vedle ctnostných mužů a spanilých dam,

i jednorožci se zde pásli.


Však později se temnem i tento svět zanášel,

kdo vladaře neposlechl,

smrt si od něj odvážel.


Ten vladař byl už nemocný, starý krutý král,

když se mu někdo postavil,

hned mu hlavu sťal.


Vládl krutě a staral se jen o sebe,

teď do příběhu zvu Tě,

o jednorožcích u nebe.
9.12.2019, Tomáš Martínek