Samostatná

"Sféra samostatnosti."


Duchovní i hmotný růst,

od dítěte po ženu či muže,

jak ze semínka vzrostlý strom,

než z poupěte je krásná růže.


Vše je postupný proces,

nic není vhodné urychlovat,

také není žádoucí,

samostatnost podceňovat.


Vnímat přicházející náznaky,

postupně otevírat nové dveře,

měnit sebe i své návyky,

brána k SAMOSTATNÉ nové sféře.


Nebýt jako velké dítě,

ale duchovně i hmotně dospět,

slovo samostatný, samostatná,

může nám všem jenom prospět....

Stejně jako mláďata jednoho dne vylétnou z hnízda, i škola dětem jednou skončí, tak i my bychom měli postupně dojít ve svém duchovním a hmotném vývoji na úroveň, kdy se už nepotřebujeme spoléhat na druhé, na (duchovní) učitele, rodiče, ...

Zároveň si jimi ani nenahrazovat i své budoucí partnery či partnerky, byť  každý něco umíme a můžeme se v daných oblastech přirozeně vzájemně doplňovat, krýt ve svých slabých místech a být jeden pro druhého inspirací.21.9.2023, Tomáš Martínek