ROVNOPRÁVNOST

"Muž a žena jsou si rovni."


Rovnoprávnost muže, ženy,

to je JASNÁ, správná věc,

svět se musí v mnohém změnit,

zlomit každou temna klec.


Ať  jde o kteroukoliv oblast,

o jakoukoliv věc,

muž a žena jsou si rovni,

i to je téma ZLATÝ STŘED.


...

Muž a žena jsou si rovni.16.3.2021, Tomáš Martínek