Pseudovlastenectví

"Je nástrojem temna."


Mnoho lidí v propadu,

za symboly státu schovaných,

temná síla řídí vše,

častý je rasismus a nenávist.


Nevedou zemi dobrým směrem,

nejsou to zastánci Světla,

jejich pád je často hrozivý,

Temná síla do ucha jim šeptá.


Mnozí přesáhli hranici,

už nejedná se o vlastní pád,

nejbližší termín je parazit,

o ty Světlo vůbec nechce stát.


...

Falešné pseudovlastenectví je nástrojem temna a duchovní situace lidí, kteří ho šíří, je velmi nepříznivá.

Nejedná se o zdravý vztah k vlasti, tedy rodině, přátelům, krajině, architektuře, sportu, zvykům daného národa, ...6.8.2023, Tomáš Martínek