Procesy Přírody

"Lidé jenom kopírují přírodní procesy, ale většina neprošla branou Přírody."


Lidé jenom kopírují,

vzorce, prvky Přírody,

však mnozí se z ní vyčleňují,

nevešli zatím do brány.


Pokud má být skvělý život,

na planetě, na Zemi,

pak je třeba, aby lid se sladil,

aby celek vešel do brány.


...

Do brány Přírody.Skvělé životní podmínky na Zemi mohou nastat pouze za předpokladu, že se většina a ideálně všichni lidé sladí s Přírodou na všech úrovních. Klíč nosí každý sám v sobě a svému přístupu k životu jako takovému. Každý musí začít sám u sebe, než jen poukazovat na druhé, což zpravidla slouží jen pro odvedení pozornosti od vlastního života.


Více informací o tom, kdy se člověk skutečně stává součástí Přírody:

https://www.novaduchovnicesta.cz/jak-nastartovat-vlastni-duchovni-cestu-/u8-jak-rozpoznat-v-jake-duchovni-situaci-se-clovek-nachazi-/
13.8.2023, Tomáš Martínek