Příležitost

"Problém je skrytá příležitost."Někdo problém definuje,

jak něco, co nelze překročit,

jiný, co ho k cíli přibližuje,

proto nenech se problémem zaskočit.


Každé výraznější zlepšení,

každý posun lidských hranic,

problém byl jen námět k řešení,

přispět světu také něco navíc....

Problém je skrytá příležitost.3.11.2020, Tomáš Martínek