Povrchní úspěch

"Pokleslá společnost často nemá objektivní pohled na úspěch."


Pokleslá společnost,

za úspěch často značí,

když někdo něčím vyčnívá,

však ptám se zda to stačí?


Mnozí z těchto "úspěšných",

nemají čistý štít,

dosáhli úspěchu podvodem,

či šíří temna vliv.


Při duchovním pohledu,

nejsou hodni obdivu,

naopak jsou na tom hůře,

než obyčejní z průměru.


...

Řada lidí, kteří jsou považováni za úspěšné, jsou obdivováni nebo mají velký dosah,

tak z duchovního hlediska se naopak může jednat o velmi pokleslé jedince, kteří šíří temný vliv.4.8.2023, Tomáš Martínek