O jednorožcích

"Král neunikl svému trestu."Na barevné duze vysoko u nebe,

jednorožci si zde hráli,

pili vodu z pramene

a hledali, co k snědku by si dali.


Jednoho dne našli sad,

a to se nelíbilo panu králi,

kde výstraha: "růže netrhat",

leč jim velmi zachutnali.


Král vydal rozkaz:

"do jednoho popravit"

a než svolat celé vojsko,

"dej rytíře vypravit".


Jeden z nich však odmítl,

jeho Láska nesnesla by,

kdyby koně s rohem podřízl,

ona velmi plakala by.


Postavil se vladaři,

že tohle se tu nedělá,

vladař nechal hlavu stít

a ona žalem zemřela.


Byli dávný růží pár

a bez něj žít tu nechtěla,

zhasla svíčku, vychladl žár,

za ním dál se vydala.


Však nesmutněte čtenáři,

dnes už každý jiný osud píše,

král je za své činy v žaláři,

příběh byl jen z této říše.
9.12.2019 a 8.3.2020, Tomáš Martínek