Netahej balvany

"Se zátěží se vysoko nedostaneš"


Pokud vysoko chceš dojít,

nemůžeš tahat balvany,

stále doufat, že se změní,

nech je raděj za zády.


Lehčím krokem pak můžeš jít,

kolektiv Tobě podobný,

snadněji si život žít,

protože někteří se nezmění.


...

Netahej balvany.9.5.2020, Tomáš Martínek