Naslouchání

"Ke každému přichází inspirace."


Informace dostáváte,

jednou, dvakrát, potřetí,

kdo však nechce stále slyšet,

jednoho dne poletí.


Však nejedná se vzhůru let,

ale pády na bradu,

v daný bod už nelze zpět,

čas už nejde vrátit dozadu.


...

Dobře naslouchejte impulsům.4.10.2020, Tomáš Martínek