Brána otevřena

"Darem od Přírody"Krásný muž a krásná žena,

lásce brána otevřena.


Až dotknou se polibky svých nynějších úst,

jejich láska bude růst a růst.


Je to ode mě dar, jež oba dva dostali,

že přes všechny útrapy mi věrni dál zůstali.