Důvěra

"Pevný most i křehká lávka."


Jak v okně žádná záclona,

či otevření hlavních dveří,

i roztažená opona,

to když si lidé plně věří.


Je to také pevný most,

zároveň i křehká lávka,

i nezraňující upřímnost,

ať přátelství či v srdcích láska.


Je to také odpuštění,

je to možnost být si blíže,

hlavní brána otevřená,

když nahoru šly pevné mříže.


Je to také odvaha,

i nevinnost malých dětí,

nutná důvěryhodná povaha,

je to též i zrcadlení.


Je to také zlatá mince,

co se dobře zúročí,

jak pomocná paže, ruka,

co vytáhne Tě z úbočí.


Je to také pevná víra,

ve Světelné vedení,

je to Světlem prolnutí,

a též pevné spojení.


Je to také velký dar,

kterého si třeba vážit,

je to velká otevřenost,

kterou třeba dobře chránit.


...

Nakládej dobře s důvěrou.20-22.12.2020, Tomáš Martínek