Dokonalá

"Příroda je ve své podstatě dokonalá."


Příroda je dokonalá,

nádhernou má podstatu,

zlomek bitů před očima,

kdo vidí řeku či kus útesu.


Příroda je dokonalá,

však mnoho lidí neslyší,

když moudré rady šeptem dává,

ať už v hluku nebo zátiší.


Příroda je dokonalá

a snaží se nás naučit,

jak tu nejlíp život prožít,

tak snaž se na ni naladit.


Příroda je dokonalá

a člověk také vzešel z ní,

proto by k ní měl chovat úctu,

když původem je z Přírody.


...

Naslouchejme Přírodě, mějme k ní úctu a važme si jejích moudrých rad,

protože jen tak můžeme nejlépe prožít i svůj vlastní život.

2.7.2023, Tomáš Martínek