Česko a Slovensko

"BRATR A SESTRA"Česko a Slovensko, dříve jedna země,

jak bratr se sestrou, žili v jednom domě.


Čas je pak oddělil, na mapě hranice,

jiné už domovy, však drží se za ruce.


I vztahy států zrcadlí se, hledejme proto společné,

čím naše země posílíme, ať vztahy máme srdečné.


15.3.2020, Tomáš Martínek


Pár slov k básni (17.3.2020):

Co se týká této básně, tak jako u některých dalších se jedná prozatím o jakýsi ideál, předobraz, který by měl platit v budoucích časech a ke kterému by měly být nejen malé děti směrovány. Za jak dlouho začnou tato pravidla plně platit pro všechny ukáže čas.


17.3.2020, Tomáš Martínek