Bezčasá

"Pozvání pro poslání."


Bezčasá rovina vysoko leží,

z křišťálu chrám, mlha tu střeží.


Branou je JASNÁ,

čas je tu žádný,

když úmysly ČISTÉ,

pak člověk je zvaný.


V kleče a S POKOROU,

hluboko v duši,

pak DVEŘE SE OTEVŘOU,

kam málokdo tuší.


Na křišťálové stěně,

je PROMÍTNUTO POSLÁNÍ,

v předstihu i dlouhé roky,

od JASNÉ v kapse POZVÁNÍ.


Nyní máš čas UVÁŽIT,

přijmu, splním či pošlu dále,

rozmyslet si, JAK DÁL ŽÍT,

v křišťálově čistém sále.


Než však s dveřmi za zády,

svoji VOLBU tu teď UČIŇ,

další má též pozvání,

tím se s Tebou nyní loučím.23.1.2020, Tomáš Martínek