Záře

"Vnější svět jako zrcadlení vnitřního"Až obrousí se duše Tvá,

doslova až na kost,

tam drahokam se ukrývá,

pak přijde i Tvá radost.


Vnější slovo karáty,

uvnitř se vše jinak zračí,

třeba Láska od táty,

to Tvé duši přece stačí.


Čím větší bude uvnitř karát,

tím víc se křivka vzhůru stáčí,

před deštěm je Láska kabát,

vnější přece vnitřní zračí.


Když karátů je plný domov,

vše odrazí se zevnějšku,

vnitřní přece odráží se,

i ve věcném protějšku.


Proto lidé začněte,

nejdřív sami u sebe,

pak bohatství k Vám připluje,

jak pramice po vodě.


V nových časech bude platit,

co uvnitř v sobě ukrýváš,

to svět Ti bude též zrcadlit,

před tím se nikam neschováš.


Spravedlnost si cestu najde,

i k těm nejtemnějším postavám

a dobrým lidem Slunko vyjde,

napříč jejich pochybám.


28.2.2020, Tomáš Martínek