Protkávání

"Protkávání pokorou."Když ctnost jménem POKORA,

Tvojí duši protkává,

nyní vidíš jiný svět

a to se jen tak nestává.


Dokud jsi trochu neupadl,

do té doby neviděl jsi,

jak temno kreslí po zrcadlu,

jinou bytost než skutečně jsi.


Všechno je teď jiné,

celý svět je jasnější,

Tvá duše je otevřená,

a též mnohem krásnější

...

tak stoupej dál.

 31.3.2020, Tomáš Martínek