Brána otevřena

"Darem od Přírody"


Krásný muž a krásná žena,

lásce brána otevřena.


Až dotknou se polibky svých nynějších úst,

jejich láska bude růst a růst.


Je to ode mě dar, jež oba dva dostali,

že přes všechny útrapy mi věrni dál zůstali.


Pár slov k básničce:

Jak vnímá naši podstatu Příroda nejen ve smyslu krásy, tak si milí čtenáři můžete zjistit prostřednictvím duchovní komunikace (telepatie). Hmotnou podobu vidí většina lidí a řekněme si i známé pořekadlo - 1000 lidí, 1000 chutí... :-)

Také život je volba a jeden nebo oba mohou dát vztahu pomyslnou červenou.

Pro lepší představu duchovní a hmotné podstaty párů přidávám odkazy na obrázky Péti Novákové. 


Duchovní podoba partnerství:

https://energiezobrazu.webnode.cz/informace-k-obrazum/petra-novakova-2012/sfera-harmonickeho-partnerstvi/


Hmotná podoba partnerství:

https://energiezobrazu.webnode.cz/informace-k-obrazum/petra-novakova-2013/partnerska-laska/


5.8.2019, Tomáš Martínek